Lokaal Retailbelang: Samen op weg naar vitale, bruisende en toekomstbestendige binnensteden en winkelgebieden!

Over ons

Lokaal Retailbelang: Samen op weg naar vitale, bruisende en toekomstbestendige binnensteden en winkelgebieden!

Over ons

Lokaal Retailbelang: Samen op weg naar vitale, bruisende en toekomstbestendige binnensteden en winkelgebieden!

Over ons

Lokaal Retailbelang: Samen op weg naar vitale, bruisende en toekomstbestendige binnensteden en winkelgebieden!

Over ons

Lokaal Retailbelang: met elkaar, voor elkaar

Binnensteden en winkelgebieden zijn constant in beweging en ontwikkeling. Wat houdt dat in voor lokale ondernemers in de retailsector? Hoe zorgt de lokale overheid ervoor dat ze haar beleid en regelgeving op een goede manier samen met alle betrokken partijen (stakeholders) tot stand brengt? Aantrekkelijke binnensteden of winkelgebieden zijn lokaal en regionaal van groot economisch belang. Ondernemers in de retailsector zorgen voor een gevarieerd aanbod van winkels en winkelambacht. Ook horeca en cultuur maken daar deel van uit. Al die ondernemers samen verschaffen een groot deel van de lokale werkgelegenheid. Alleen loopt de participatie van ondernemers bij beleidsvorming en besluitvorming niet altijd even soepel. Soms zit er ruis op de lijn. Dan zijn wij, Lokaal Retailbelang, het juiste aanspreekpunt.

Lokaal Retailbelang voor ondernemers in de retailsector.

Lokaal Retailbelang voor gemeenten en provincies.

Overlegsituatie_LRB

Aanspreekpunt en spreekbuis

We richten ons namens ondernemers in de retailsector (detailhandel en winkelambacht) op de lokale, regionale en provinciale overheid. Wij behartigen de belangen van de betrokken stakeholders, waarbij we een proactieve samenwerking met een toekomstbestendig resultaat voor ogen hebben. Dat gaat van het fungeren als spreekbuis en het ondersteunen van ondernemers met praktische kennis en know-how tot aan het adviseren van de lokale overheid. De kern is dan hoe de belangen van ondernemers op de juiste manier mee wordt genomen in de beleidsvorming of besluitvorming.

Een ding staat voorop: als Lokaal Retailbelang maken we ons samen met ondernemers én overheid hard voor het realiseren van bruisende binnensteden en vitale winkelgebieden met een aantrekkelijk aanbod van voorzieningen. We doen dat met elkaar, voor elkaar.

Team Lokaal Retailbelang

Het team van Lokaal Retailbelang bestaat uit een aantal regioadviseurs.

Eric Reubsaet
Albert Stadman
David Lansen

Klik op de foto's

en neem direct contact op met één van onze adviseurs

Waar zijn wij actief?

Bekijk op de kaart welke adviseur verantwoordelijk is voor welke stad.  

MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER
MARKER

Landelijk betrokken organisaties

Lokaal Retailbelang is actief namens de brede detailhandel in Nederland. Hierbij zijn de brancheorganisaties die samenwerken in de Nationale Winkelraad van MKB-Nederland betrokken. De Koninklijke Vereniging MKB-Nederland staat voor een kansrijk ondernemersklimaat in Nederland en is de spreekbuis van ruim 170.000 bedrijven. Ondernemers in het mkb zijn de motor van onze economie. Brancheorganisaties uit de Nationale Winkelraad van MKB-Nederland:

logo_mkb-nl

Klik op het logo van een van onze partners voor hun gegevens.