Lokaal Retailbelang: Samen op weg naar vitale, bruisende en toekomstbestendige binnensteden en winkelgebieden!

Over ons

Lokaal Retailbelang is een samenwerkingsverband van de brancheorganisaties in de Nationale Winkelraad van het MKB-Nederland en vertegenwoordigt 38.000 ondernemers. We vertegenwoordigen de hele retailsector (detailhandel en winkelambacht) in Nederland waar bijna 800.000 mensen werken in ca.100.000 winkels. De detailhandel is daarmee de grootste werkgever in ons land. De omzet van de detailhandel bedroeg in 2018 ruim 109 miljard euro.

Als lokale belangenbehartigers maken wij ons namens de detailhandel en het winkelambacht hard voor het realiseren van bruisende binnensteden en vitale winkelgebieden met een duurzaam en aantrekkelijk aanbod van voorzieningen. Participatie van lokale ondernemers en een proactieve samenwerking met de lokale overheid staan daarbij voorop. Lokaal Retailbelang is aanspreekpunt en, waar gewenst, spreekbuis namens lokale ondernemers.

Onze Kennispartners
We maken zoveel mogelijk gebruik van de beschikbare kennis en instrumenten van de betrokken brancheorganisaties, Retail Insiders, Retailagenda, en Platform De Nieuwe Winkelstraat.

Ons team

Eric Reubsaet
Eric Reubsaet
Noord-Brabant, Gelderland, Limburg
Albert Stadman
Albert Stadman
Utrecht, Flevoland, Friesland, Groningen, Drenthe
David Lansen
David Lansen
Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Overijssel

Ons bestuur

Het bestuur van Lokaal Retailbelang bestaat uit de onderstaande leden:

Voorzitter:
Theo Urselmann (Vakcentrum)

Penningmeester:
Marcel Evers (INretail)

Secretaris:
Gert-Jan Deben (ANKO)