Retail is belangrijk voor een aantrekkelijke binnenstad of winkelgebied. Zorg dat de sector participeert in je beleidsvorming en maak gebruik van hun kennis en inzichten.

Lokaal Retailbelang voor lokale overheden: gemeente en provincie

Als gemeente en provincie ben je gebaat bij bruisende, aantrekkelijke, duurzame en leefbare binnensteden en winkelgebieden. Een florerende retailsector trekt bezoekers aan die komen winkelen, horeca bezoeken of een avond uitgaan. Daarnaast lokt een goed vestigingsklimaat investeringen door ondernemers uit. En dat is goed voor de plaatselijke werkgelegenheid.

 

Participatie van detailhandel en winkelambacht

Om die bruisende, aantrekkelijke, duurzame en leefbare binnensteden of winkelgebieden te realiseren, is samenwerking met ondernemers uit de detailhandel en winkelambacht nodig. Samen kun je goede beleidsvisies, structuurplannen en bestemmingsplannen opstellen. Als (lokale en/of provinciale) overheid ben je daar leidend in, maar tegelijkertijd wil je ook draagvlak creëren bij de betrokken ondernemers. Dat doe je door ze vroegtijdig mee te nemen in het proces. Ze brengen kennis en inzicht in de sector in, waardoor je een breed gedragen beleid krijgt. Investeren in de voorkant van het proces levert op termijn winst op voor alle betrokken partijen.

 

Hoe dan?

Ondernemers moeten hun onderneming runnen en daar ligt, terecht, hun focus. Toch is het belangrijk dat ze hun belangen inbrengen en hun ideeën mogen aandragen. Ook als het lijkt alsof ze alleen maar hun hakken in het zand zetten. Lokaal Retailbelang kan dan de smeerolie tussen de gemeente en het ondernemerscollectief zijn. We fungeren waar gewenst als spreekbuis namens ondernemers, waarbij onze focus ligt op collectieve belangenbehartiging en vooral op participatie van de ondernemers. Onze regioadviseurs hebben de capaciteit en de juiste kennis voorhanden om die participatie samen met de ondernemersverenigingen op te starten, op gang te houden en uiteindelijk succesvol te maken. Zo zorgen overheid en retail samen voor florerende binnensteden en winkelgebieden.

Wij beschikken over kennis van de retailsector en brengen ook kennis en know-how op het gebied van:

  • Detailhandels- en structuurvisies
  • Visies op binnensteden en winkelgebieden
  • Transformatie van winkelgebieden
  • Omgevingsvisies, omgevingsplannen en programma’s
  • Mobiliteit, bereikbaarheid, parkeerbeleid
  • Oneerlijke concurrentie (winkelambacht) en vliegende winkels

Uitgangspunt voor Lokaal Retailbelang zijn de beleidsdocumenten 'Dynamiek door Beleid, hoe de overheid de winkelstructuur vitaal houdt’ (bekijk op retailinsiders.nl) en 'Tijd voor de vitale buitenstad' voor de perifere detailhandel (bekijk op retailinsiders.nl).

 

Voorbeeld:

Lokaal Retailbelang denkt liever mee aan formuleren van beleid, dan reageren op slecht beleid. Zo hebben wij vanuit de sector deelgenomen aan de sessies, die vooraf gingen aan de Economische Visie Haarlem. Vertegenwoordigers van lokale ondernemers waren betrokken, Lokaal Retailbelang en op die manier kwamen de lokale belangen met kennis uit allerlei onderzoeken bij elkaar. Het voordeel was dat we onze aandachtspunten samen met onze lokale achterban in mochten brengen nog voordat het detailhandelsbeleid officieel tot stand kwam gelardeerd met alle kennis van de landelijke onderzoeken en retailfeiten.’

Ons team

Eric Reubsaet
Eric Reubsaet
Noord-Brabant, Gelderland, Limburg
Albert Stadman
Albert Stadman
Utrecht, Flevoland, Friesland, Groningen, Drenthe
David Lansen
David Lansen
Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Overijssel